Оформлення інвалідності при ВІЛ-інфекції та при туберкульозі.

При вирішенні цього питання опираємось на:
– Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (читати за посиланням);
– Постанову КМУ «Питання медико-соціальної експертизи» № 1317 від
03.12.2009, яким затверджено Положення про МСЕК (читати за посиланням); 
– Постанову КМУ від 21 січня 2015 р. № 10 «Про затвердження
переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду» (читати за посиланням);
– Наказ МОЗ України від 05.09.2011 N 561 «Про затвердження
Інструкції про встановлення груп інвалідності» (читати за посиланням).

Орган, на який покладено встановлення інвалідності – Медико-соціальна експертиза (МСЕК).
МСЕК проводиться особам, що звертаються для встановлення
інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.
МСЕК проводять огляд осіб за місцем їх проживання або лікування за
направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я після пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

МСЕК проводиться після:

  • повного медичного обстеження,
  • проведення необхідних досліджень,
  • оцінювання соціальних потреб особи з інвалідністю,
  • визначення клініко-функціонального діагнозу,
  • професійного, трудового прогнозу,
  • одержання результатів відповідного лікування,
  • реабілітації.

Увага! Термін «місце проживання» в законодавстві України прописано в Ст. 29. Цивільного кодексу України:  «Місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово».
А стаття 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення зобов’язує громадян мати паспортита реєстрацію місця проживання та встановлює межі покарання за недотриманняицього зобо’язання від попередження до штрафу 51 грн.

МСЕК проводиться за місцем проживання чи лікування. В цьому
положення КМУ опирається на чинне законодавство України.
Питання про надання первинної медичної допомоги (ПМД) розглядається в іншому розрізі через позиції медичної реформ, яка активно втілюється в життя.
Так в наказі МОЗ №503 від 19.03.2018 «Про затвердження Порядку
вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» чітко стверджується, що пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем ПМД та Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ).


Коментарі для цієї сторінки закриті