100 осіб розпочали лікування вірусного гепатиту С

Однією із найбільших перешкод в отриманні доступу до лікування для пацієнтів з гепатитом С є дороговартісна діагностика та лікування. На державному рівні відбувається закупівля препаратів, однак їх кількість є недостатньою для лікування хворих. Саме тому реалізація проекту «Діагностика і лікування вірусного гепатиту С», який реалізується у рамках спільного демонстраційного проекту з тестування та лікування гепатиту С в Україні «EQUIP», завдяки якому рівно половина пацієнтів вже отримали лікування, є важливим внеском для сфери лікування гепатиту С у м. Києві.
Завдяки спільним зусиллям команди проекту, а саме медичних працівників КМКЛ №5 та соціальних працівників БО “100 відсотків життя. Київський регіон”, вже 100 осіб, які належать до уразливих груп і які тривалий час чекали на можливість пройти лікування, пройшли всю необхідну діагностику, отримали кваліфіковану медичну і соціальну допомогу та отримали фіксоване дозування комбінації препаратів прямої противірусної дії – Ледипасвір та Софосбувір (Харвоні),
Під час набору і ведення даних пацієнтів регулярно відбуваються засідання мультидисциплінарної команди по проведенню діагностики та лікування ВГС, до якої входять завідуючий відділенням, лікарі-інфекціоністи, медична сестра, спеціаліст з лабораторної діагностики і соціальні працівники, на яких вирішуються наступні питання: визначення списку пацієнтів, які будуть відібрані для лікування ВГС; складання індивідуального плану клініко-лабораторного моніторингу перебігу захворювання, контроль за його виконанням та аналіз ризиків кожного учасника, аналіз ефективності лікування; обмін інформацією про пацієнтів, які порушують режим прийому лікування та медичного обстеження; контроль за регулярністю візитів пацієнта до медичного центру; формування та моніторинг прихильності до лікування; та складні випадки ведення пацієнтів, пов’язані з можливими ризиками участі у проекті та побічними реакціями, тощо.
У рамках здійснення психо-соціального супроводу соціальними працівниками у разі потреби проводяться для пацієнтів індивідуальні консультації з питань, які є важливими для пацієнтів під час лікування, зокрема, щодо особливостей лікування та діагностики, режиму та дозування прийому препаратів, можливих побічних реакцій від вживання препаратів, профілактики ускладнень, дотримання дієти харчування та ін.; у формі щоденних телефонних нагадувань відбувається формування прихильності до прийому препаратів та медичних послуг. Найближчим часом планується проведення інформаційних занять для пацієнтів, що вже розпочали лікування, з питань ВГС, особливостей лікування, зниження ризикованої поведінки щодо реінфікування ВГС або інфікування ВГС близького оточення, та інші в залежності від потреб пацієнтів.

Нагадаємо, Проект «Діагностика і лікування вірусного гепатиту С» реалізується у рамках спільного демонстраційного проекту з тестування та лікування гепатиту С в Україні «EQUIP» і ставить за мету основні три завдання: забезпечити проведення ефективного лікування вірусного гепатиту С у 200 клієнтів проекту, якими можуть бути особи від 18 років і старше, що інфіковані ВГС та належать до уразливих груп населення (люди, що вживають ін’єкційні наркотики та учасники програми ЗПТ, робітники комерційного сексу, чоловіки, що мають секс з чоловіками, та партнери осіб, хворих на гепатит С), без попереднього досвіду лікування, а також ті, що мали у минулому досвід лікування пегельованим інтерфероном (ПЕГ-ІФН) та рибавірином, з генотипами ВГС 1, 2 , 3, 4, 5 або 6; з моноінфекцією ВГС, а також з ко-інфекцією ВГС/ВІЛ; впровадити спрощену стратегію тестування та лікування осіб з вірусним гепатитом С із застосуванням фіксованого дозування комбінації препаратів прямої противірусної дії – Ледипасвір та Софосбувір; провести оцінку ефективності спрощеної стратегії тестування та лікування пацієнтів, хворих на гепатит С та ко-інфікованих ВІЛ/ВГС.


Коментарі для цієї сторінки закриті